TRES PARTES ESTRATEGIA

Program boja z blízka bez zbrane sa skladá z troch častí alebo fáz výuky:

Prvá časť: Mechanika

V tejto časti sa žiak učí technický arzenál, ktorý bude potrebovať v nasledujúcich fázach na rozvoj svojich atribútov. Údery, ich kombinácie a technické aplikácie.

Znalosti o geometrii, štruktúre a efektívnom využití telesnej mechaniky na zlepšenie efektívnosti technického rozsahu.

Arzenál jednoduchých a všestranných reakcí, aby žiak bol schopný reagovať čo najprirodzenejším a inštinktívnym spôsobom na pohyb útočníka.

Druhá časť: Koordinácia

V druhej fáze pracujeme na vedomostiach získaných v prvej fáze. S pomocou partnera a pracovnej štruktúry založenej na progresívnom cvičení, zvyšujeme naše schopnosti účinnej reakcie v boji.

Tretia časť: Reakcia

V tretej fáze je študent vedený k experimentovaniu s limitom všetkých poznatkov získaných v dvoch predchádzajúcich fázach. S pomocou jedného alebo viacerých partnerov a pracovnej štruktúry založenej na progresívnom cvičení, nás partner dostane z našej komfortnej zóny. Cieľom je teraz otestovať získané zručnosti a osvetliť tmavé časti techník pomocou nárastu obtiažnosti a stresu. Žiak tu čelí vyššej úrovni obtiažnosti pre dosiahnutie rastu úrovne adaptácie a zručnosti.

Informácie o tréningoch v  TRÉNINGY alebo priamo cez KONTAKT

​Škola bojových umení

© 2015 by Akademia Viglasska, Bratislava, Slovensko