Tres Partes Estrategia

Tres Partes Estrategia (3PE) je systém boja na blízku vzdialenosť (cerrada) bez zbrane, proti zbrani a so zbraňou.

Tres Partes Estrategia je bojový systém otvorený pre každého záujemcu nad 18 rokov veku, ktorý sa chce učiť so zameraním na efektivitu, a to buď z dôvodu osobnej bezpečnosti, alebo záujmu o znalosti, či pre potreby práce v armáde, v polícii, alebo iba jednoducho pre rozvíjanie fyzickej kondície pre zdravie svojho tela a ducha bez toho, aby mal na zreteli možnú agresiu.

 

Jednou z požiadaviek, ktorú rešpektujeme je, že žiadna metóda výuky v rámci 3PE nemôže byť škodlivá pre naše telo. Škodlivé a agresívne praktiky, ktoré ničia naše telo a často si vyberajú svoju daň na našom tele až vo vyššom veku, sú neprijateľné v rámci našej prípravy na to, čo nikdy nemusí prísť.

"Taktika je zbytočná, ak stratégia nie je správna "

-3PE- 

Naša škola má dve rôzne stratégie: stratégiu výučby a bojovú stratégiu.

 

V rámci bojovej stratégie je cieľom vyvinúť arzenál základných a praktických reakcií pre naše potreby, naše sociálne prostredie a našu súčasnosť. Cieľom je dokončiť boj čo najrýchlejšie a čo najúčinnejšie, bojovať hlboko a s tlakom, vyhýbajúc sa predĺženiu reakčných časov a vzdialenosti. 

Stratégia boja sa skladá z radu taktík, z ktorých každá sa zameriava na riešenie konkrétnych situácií, ktoré nám nepriateľ môže pripraviť v boji. V rámci nich existuje arzenál konkrétnych odpovedí, ktoré pozostávajú z útokov, a ktoré vždy hľadajú najkratšie a najúčinnejšie línie z hľadiska času a vzdialenosti, pričom sa vyhýbame vysokým kopom a komplikovaným pohybom, ktoré ohrozujú našu štruktúru a základňu. Využívame technické kombinácie nielen ako prostriedok na rozvoj našich atribútov a schopností, ale aj ako najlepší spôsob porozumenia rytmu a tempa boja, vzdialenosti, hĺbky, tlaku, uhlov a ďalších základných a pokročilých poznatkov. Pracujeme tak, že technické kombinácie sú iba nástrojom, ktorý každý dokáže získať na posilovanie toho najlepšieho v sebe.

Program zbraní je úplne integrovaný do metódy boja bez zbrane, avšak táto časť sa vyučuje samostatne. Škola si vyhradzuje právo nepovoliť prístup k tomuto programu ľuďom, ktorí sa správajú násilne, nerešpektujú iných ľudí, alebo sa správajú iným nevhodným spôsobom.

Program boja bez zbrane

Informácie o programe boja bez zbrane

Program "ARMAS"

Informácie o našom programe boja so zbraňou a proti zbrani

Tréningy

 

Informácie o tréningoch

Učitelia

 

Informácie o učiteľoch Tres Partes Estrategia v našej akadémii v Bratislave

WWW

Pre viac informácií, navštívte web stránku

TRES PARTES ESTRATEGIA www.trespartesestrategia.com

Kontakt

 

Ak máte záujem o tréning

Tres Partes Estrategia,

kontaktujte nás

Tres Partes Estrategia

Videá

  • Tres Partes Estrategia
  • Tres Partes Estrategia
  • Tres Partes Estrategia

© 2015 by Akademia Viglasska, Bratislava, Slovensko

​Škola bojových umení